top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az INFENDO-MED Kft. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA, amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét rendelőnk és honlapunk (https://drhajdinaka.hu) adatvédelmi szabályairól.

                                            

1. Milyen alapelveket követünk?

 1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az Ön számára átláthatóan kezeljük,

 2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon,

 3. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak,

 4. minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat pedig haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük,

 5. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

 6. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 

Az Ön személyes adatait 

 1. az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és használjuk fel,

 2. egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, az ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét,

 3. előfordul az is, hogy az Ön személyes adatainak kezeléséhez Kamaránknak vagy harmadik személynek fűződik jogos érdeke, ilyen például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

 

2. Kik vagyunk?

A szervezet megnevezése: INFENDO-MED Kft.

Cím: 2721 Pilis, Tölgyfa utca 15.

Telefonszám: +36 30 825 8930

Honlap: https://drhajdinaka.com

E-mail címünk: drhajdinakadrienn@gmail.com

Cégjegyzékszám: 13-09-228152
 

3. Milyen adatokat kezelünk?

Szakorvosi rendeléseim alkalmával az adatok kezeléséhez az alábbi adatfeldolgozókat vesszük igénybe:

3.1.Orvosi szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés:

Név: KARDI-SOFT Orvosi Rendszerek Kft.

Cím: 9024 Győr Táncsics Mihály utca 43.

Az adatkezelés célja: orvosi ellátás

Az adatkezelés jogalapja: a páciens előzetes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, illetve az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 

A kezelt személyes adatok köre: megszólítás; vezetéknév és keresztnév; lakcím (ország, irányítószám, város, utca, házszám; telefonszám; e-mail cím; gazdasági társaság esetében cégnév és székhely, bankkártya száma, EP-kártya adatok (azonosító, kártyán szereplő név), TAJ-szám

Az adatkezelés időtartama: az orvosi ellátás napját követő harminc év. (Bizonyos esetekben a törvényi kötelezettségek miatt nincs mód az egészségügyi adatok törlésére. 30 ill. 50 év megőrzési kötelezettség – ld. Eüak.)

Adatfeldolgozó igénybevétele: cégünk az orvosi rendszer működtetéséhez informatikai szolgáltató segítségét veszi igénybe a következők szerint.

 

Név: EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér)

Cím: 1125 Budapest Diós árok 3.

Az adatkezelés célja: orvosi ellátás, adatok „felhőbe” történő feltöltése a páciensek és egyéb egészségügyi szolgáltatók részére a jogszabályoknak megfelelően

A kezelt személyes adatok köre: A központi eseménykatalógus számára az alábbi események adatait, az esemény időpontját, az egészségügyi intézmény rendszerében való rögzítés időpontját és az esemény rögzítéséért felelős személy azonosítóját kell feltüntetni:

 • fekvőbeteg-ellátás megkezdése/befejezése és egyéb adatai

 • járóbeteg szakellátás megkezdése/befejezése és egyéb adatai

 • háziorvosi, házi gyerekorvosi és fogorvosi alapellátás megkezdése/befejezése és egyéb adatai

 • CT/MR vizsgálat megkezdése/befejezése és egyéb adatai

Az adatkezelés időtartama: az Érintett halálát követő 5 évig.

Név: Salonic International Kft.

Cím: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.

Az adatkezelés célja: időpontfoglaló rendszer

Az adatkezelés jogalapja: a páciens előzetes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, illetve az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

A kezelt személyes adatok köre: vezetéknév és keresztnév; lakcím (ország, irányítószám, város, utca, házszám; telefonszám; e-mail cím; gazdasági társaság esetében cégnév és székhely, bankkártya száma, EP-kártya adatok (azonosító, kártyán szereplő név)

Név: SYNLAB Hungary kft.

Cím: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.

Az adatkezelés célja: orvosi ellátás, laboratóriumi, szövettani minták a partner céghez történő eljuttatása, orvosi elemzés, analizálás végett a jogszabályoknak megfelelően

A kezelt személyes adatok köre: A központi eseménykatalógus számára az alábbi események adatait, az esemény időpontját, az egészségügyi intézmény rendszerében való rögzítés időpontját és az esemény rögzítéséért felelős személy azonosítóját kell feltüntetni:

 • fekvőbeteg-ellátás megkezdése/befejezése és egyéb adatai

 • járóbeteg szakellátás megkezdése/befejezése és egyéb adatai

 • háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátás megkezdése/befejezése és egyéb adatai

 • CT/MR vizsgálat megkezdése/befejezése és egyéb adatai

Az adatkezelés időtartama: az Érintett halálát követő 5 évig.

Név: MEDSERV Egészségügyi Szolg. És Ker. Kft.

Cím: 1112 Budapest, Süveg u. 10/B.

Az adatkezelés célja: orvosi ellátás, laboratóriumi, szövettani minták a partner céghez történő eljuttatása, orvosi elemzés, analizálás végett a jogszabályoknak megfelelően

A kezelt személyes adatok köre: A központi eseménykatalógus számára az alábbi események adatait, az esemény időpontját, az egészségügyi intézmény rendszerében való rögzítés időpontját és az esemény rögzítéséért felelős személy azonosítóját kell feltüntetni:

 • fekvőbeteg-ellátás megkezdése/befejezése és egyéb adatai

 • járóbeteg szakellátás megkezdése/befejezése és egyéb adatai

 • háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátás megkezdése/befejezése és egyéb adatai

 • CT/MR vizsgálat megkezdése/befejezése és egyéb adatai

Az adatkezelés időtartama: az Érintett halálát követő 5 évig.

Név: Delta Bio 2000 Kft.

Cím: 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Az adatkezelés célja: orvosi ellátás, laboratóriumi, szövettani minták a partner céghez történő eljuttatása, orvosi elemzés, analizálás végett a jogszabályoknak megfelelően

A kezelt személyes adatok köre: megszólítás; vezetéknév és keresztnév; lakcím (ország, irányítószám, város, utca, házszám; telefonszám; e-mail cím; gazdasági társaság esetében cégnév és székhely, bankkártya száma, EP-kártya adatok (azonosító, kártyán szereplő név), TAJ-szám, kórelőzmények

Az adatkezelés időtartama: az orvosi ellátás napját követő harminc év. (Bizonyos esetekben a törvényi kötelezettségek miatt nincs mód az egészségügyi adatok törlésére. 30 ill. 50 év megőrzési kötelezettség – ld. Eüak.).

Név: PSYBIOM Kft.

Cím: 1149 Budapest, Egressy út 18/B 1. em. 21. ajtó

Az adatkezelés célja: orvosi ellátás, tanácsadás 

A kezelt személyes adatok köre: megszólítás; vezetéknév és keresztnév; lakcím (ország, irányítószám, város, utca, házszám; telefonszám; e-mail cím; gazdasági társaság esetében cégnév és székhely, bankkártya száma, EP-kártya adatok (azonosító, kártyán szereplő név), TAJ-szám, kórelőzmények

Az adatkezelés időtartama: az orvosi ellátás napját követő harminc év. (Bizonyos esetekben a törvényi kötelezettségek miatt nincs mód az egészségügyi adatok törlésére. 30 ill. 50 év megőrzési kötelezettség – ld. Eüak.).

Név: HealWays Kft.

Cím: 1025 Budapest, Kapy út 32. 

Az adatkezelés célja: orvosi ellátás, tanácsadás 

A kezelt személyes adatok köre: megszólítás; vezetéknév és keresztnév; lakcím (ország, irányítószám, város, utca, házszám; telefonszám; e-mail cím; gazdasági társaság esetében cégnév és székhely, bankkártya száma, EP-kártya adatok (azonosító, kártyán szereplő név), TAJ-szám, kórelőzmények

Az adatkezelés időtartama: az orvosi ellátás napját követő harminc év. (Bizonyos esetekben a törvényi kötelezettségek miatt nincs mód az egészségügyi adatok törlésére. 30 ill. 50 év megőrzési kötelezettség – ld. Eüak.).

Név: Salonic International Kft.

Cím: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.

Az adatkezelés célja: időpontfoglaló rendszer

Az adatkezelés jogalapja: a páciens előzetes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, illetve az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

 

3.2.Pénzügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés:

Név: KBOSS.hu Kft.

Cím: 1031 Budapest Záhony utca 7

Az adatkezelés célja: fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása a kereskedő partnerek számára

Az adatkezelés jogalapja: a páciens előzetes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, illetve az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

A kezelt személyes adatok köre: vezetéknév és keresztnév; lakcím (ország, irányítószám, város, utca, házszám; gazdasági társaság esetében cégnév és székhely, bankkártya száma, EP-kártya adatok (azonosító, kártyán szereplő név), E-számla esetén e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: az számla kiállításának napját követő nyolc év

 

Név: OTP Országos Egészség és Önsegélyező Pénztár

Cím: 1051 Bp. Mérleg u. 4.

A fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Az adatkezelés jogalapja: a páciens előzetes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, illetve az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

A kezelt személyes adatok köre: vezetéknév és keresztnév; lakcím (ország, irányítószám, város, utca, házszám; gazdasági társaság esetében cégnév és székhely, bankkártya száma, EP-kártya adatok (azonosító, kártyán szereplő név), E-számla esetén e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: az számla kiállításának napját követő nyolc év

Név: Csalló Etelka

Cím: 1203 Budapest, Helsinki út 3. 

Az adatkezelés célja: könyvelési szolgáltatás

Az adatkezelés jogalapja: a páciens előzetes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, illetve az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

A kezelt személyes adatok köre: vezetéknév és keresztnév; lakcím (ország, irányítószám, város, utca, házszám; gazdasági társaság esetében cégnév és székhely, bankkártya száma, EP-kártya adatok (azonosító, kártyán szereplő név), E-számla esetén e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: az számla kiállításának napját követő nyolc év

 

3.3.Marketingtevékenységre vonatkozó adatkezelés

Az általunk a honlapunk működésével kapcsolatosan kezelt adatok: http://drhajdinaka.com

Tevékenység megnevezése: honlap látogatása

Az adatkezelés célja: a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítása, a látogatottság mérésére, statisztikai célok

A kezelt személyes adatok köre: páciens neve, email címe, azonosítószám, IP cím, látogatás időpontja, meglátogatott aloldalak adatai, at Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

Az adatkezelés időtartama: a hírlevélről történő leiratkozásig, 2 év

 

Tevékenység megnevezése: kapcsolattartás pácienseinkkel e-mail útján

Az adatkezelés célja: az érintettek részéről megkeresés, szolgáltatások után érdeklődés, kérdésekkel, panaszokkal kapcsolatos válaszadás

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás, illetve jogi kötelezettség teljesítése

A kezelt személyes adatok köre: teljes név, e-mail cím, egyéb, az érintett által adott adat

Az adatkezelés időtartama: az adattörlés kérésig

 

Tevékenység megnevezése: Honlapon szereplő fényképekkel, videofelvételekkel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: a rendelő életének, szolgáltatásainak bemutatása

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás

A kezelt személyes adatok köre: teljes név, e-mail cím, egyéb, az érintett által adott adat

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, panasz esetén a panasz kivizsgálásának lezárulta után 5 év (kivéve, ha jogszabály alapján hosszabb a megőrzési idő)​

Ezen a weboldalon látogatóinktól csak akkor kérjük a fent megjelölt személyes adataikat, ha regisztrálni vagy bejelentkezni szeretnének.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • a regisztráció törlésével,

 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve

 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 8 munkanapos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (Infotv. 6.§ (5) bekezdés), illetve a regisztráció törlése nem jelenti egyben a felhasználó regisztráció törlése előtti hozzászólásainak automatikus törlését.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve, ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy rendszerünket támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

Az adminisztrátorok jogosultak minden nicknév használatának korlátozására, megváltoztatásának kezdeményezésére és/vagy törlésére, amennyiben a regisztrált felhasználó megsérti a Fórum felhasználási feltételeit, moderációs irányelveit vagy jelen Adatkezelési szabályzatban foglaltakat.

A honlapjainkkal és az Ön adatkezelésével kapcsolatos kérdéseivel Ön a jelen tájékoztatónk elején megadott e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást. Válaszunkat késedelem nélkül, de legfeljebb 25 napon belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

4. Orvosi szolgáltatásra vonatkozó adatkezelés

Név: MEDSERV Egészségügyi Szolg. És Ker. Kft.

Cím: 1112 Budapest, Süveg u. 10/B.

Az adatkezelés célja: orvosi ellátás, szövettani vizsgálatok 

Az adatkezelés jogalapja: a páciens előzetes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, illetve az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

A kezelt személyes adatok köre: megszólítás; vezetéknév és keresztnév; lakcím (ország, irányítószám, város, utca, házszám; telefonszám; e-mail cím; gazdasági társaság esetében cégnév és székhely, bankkártya száma, EP-kártya adatok (azonosító, kártyán szereplő név), TAJ-szám
Az adatkezelés időtartama: az orvosi ellátás napját követő harminc év.
Adatfeldolgozó igénybevétele: cégünk az orvosi rendszer működtetéséhez informatikai szolgáltató segítségét veszi igénybe a következők szerint.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: nem jön létre szerződés az időpontfoglalásra ill. orvosi ellátásra vonatkozóan

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)

 

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • a regisztráció törlésével,

 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve

 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

5. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását, ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást. Ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Szervezetünk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Kamaránk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Szervezetünk azonban nem vállal felelősséget azért, ha a sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

  

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) az alábbi linkeken olvashat:

 

 

6. Mit kell tudni még a honlapjainkkal kapcsolatos adatkezelésről:

A Regisztráció és a velünk való kapcsolattartása során a személyes adatait Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre időpontfoglalás céljából, ezért felhívjuk figyelmét, adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön más személy személyes adatait adja meg, abban az esetben vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • a regisztráció törlésével,

 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve

 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból –  8 munkanapos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (Infotv. 6.§ (5) bekezdés)

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve, ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy rendszerünket támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

 

7. Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. Rendelőnk adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni. További információ adatfeldolgozóinkról a 2. pontban található.

Rendelőnk külföldre a GDPR (V. fejezet) és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Rendelőnket. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületünkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Rendelőnk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

 

8. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésünkről

 • tájékoztatást kérhet,

 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,

 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),

 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,

 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

 

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,

 • azok forrásáról,

 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, valamint időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,

 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá

 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Rendelőnk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha elmulasztjuk a 15 napos határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a szokásos tartózkodási helye vagy munkahelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Rendelőnket.

 

9. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Infotv.)

10. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Szervezetünk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.

 

Budapest, 2019. január 30.

bottom of page